Hrozí vám exekuce na plat? Jestliže jste se příliš zadlužili a následně nebyli schopni své dluhy splácet, může od vás být dlužná částka vymáhána právě exekucí. Ta může probíhat ze strany soudu, správního orgánu nebo třeba finančního úřadu.

Exekuce na plat je uvalena na základě exekučního příkazu. Kromě vaší mzdy se vztahuje také na další příjmy, které pobíráte, dále na váš hmotný i nehmotný majetek. Výše splátky, kterou budete v rámci exekuce odvádět, je individuální a počítá se z čisté mzdy. Logicky se platí až do doby, dokud není pohledávka plně uhrazená. V tomto článku se můžete dočíst o výši exekuce na plat nebo na mzdu nebo také o způsobech jejího výpočtu.

Jak se počítá exekuce na plat

exekuce na platVýpočet exekuce není složitý. Její výše se počítá vždy z čisté mzdy včetně všech odměn, které měsíčně získáte od svého zaměstnavatele. Zahrnují se veškeré vaše příjmy za daný měsíc. Mohou tedy plynout i od více zaměstnavatelů nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Exekuce se týká všech vašich příjmů

Pokud pracujete na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, přistupuje se k ní stejně jako k běžné pracovní smlouvě. Jestliže hovoříme o exekuci na plat, můžeme tento termín zaměňovat i s exekucí na mzdu. V praxi se jedná o to samé – exekuce je uvalena na peníze, co měsíčně vyděláte. Z nich jsou však vyňaty peníze poskytnuté na úhradu nákladů spojených se zaměstnáním (například cestovní náhrady).

Co to je nezabavitelné minimum

Při výpočtu exekuce z platu se uvažuje tzv. nezabavitelné minimum. Jedná se o částku, která by vám měla stačit na přežití. Její aktuální výše činí 5 326 Kč. Tato částka může být ještě navýšena o 1331,50 Kč, pokud živíte manželku nebo dítě (za každého jednotlivce se uvažuje částka v této výši). Od čistých příjmů se tedy odečte nezabavitelné minimum a částka, která výpočtem vyjde, se může použít na uspokojení závazků.

Jestliže je tato částka vyšší než 7 989 Kč, využijete se na exekuci celá. Pokud je nižší, rozdělí se na třetiny, z nichž první jde na úhradu přednostních pohledávek, druhá třetina na nepřednostní pohledávky a třetí třetina jde zaměstnanci. Z částky vám tak může zůstat ještě maximálně dvakrát 2 663 Kč. Jestliže totiž žádné nepřednostní pohledávky nejsou, tak tyto peníze také náleží dlužníkovi.

Ukončení exekuce na plat

Jakmile budou uspokojeny pohledávky věřitelů, tak exekuce končí. Jinak k jejímu přerušení běžně nedochází. Jakmile budou veškeré dluhy uhrazené, je na zaměstnanci, aby svému zaměstnavateli poslal potvrzení o ukončení exekuce a ten začne veškeré peníze vyplácet opět zaměstnanci.

Exekucí může být na dlužníka uvaleno i několik. V tomto případě jsou opět nejprve uspokojovány přednostní pohledávky dle data jejich přijetí a pak až nepřednostní. Exekuce na plat tak může být uvalena i několik let, než dojde ke zdárnému vyřešení celé situace. K ukončení exekuce dojde i tehdy, pokud ji věřitel odvolá. To se však nestává tak často.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>