Máte dědit, ale zjistili jste, že zemřelý měl kromě majetku i dluhy? Dědictví se samozřejmě můžete v takovém případě zříci. Jak správně ale postupovat? To vám v první řadě poradí nový občanský zákoník, do kterého aktuálně úprava dědictví spadá.

Můžete dědit ze zákona nebo ze závěti. Ta bude uložena u notáře a ten vás vyzve, jakmile vyčíslí veškerý majetek zemřelého. Svého dědického práva se sice předem zříci nemůžete (ať už dědíte ze závěti nebo ze zákona). Je však možné dědictví po zůstavitelově smrti přijmout nebo odmítnout. Toto rozhodnutí už je pouze na vás.

Úprava v novém občanském zákoníku

odmítnutí dědictví kvůli dluhůmDědictví a jeho přijmutí či odmítnutí upravuje nový občanský zákoník. Ten nově umožňuje dědici se dědictví zříci ve smlouvě se zůstavitelem – dříve tento akt nebyl možný. Smlouva musí mít veřejný charakter a je možné se dědictví zříci za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Samozřejmě nemusíte požadovat vůbec nic.

I když následně exekutor zjistí, že jste se dědictví zřekli, nemůže se věřitel dovolávat svého práva, protože vy automaticky neručíte za dluhy zemřelého a samozřejmě máte právo jeho majetek nepřijmout.

Dědictví ze zákona nebo ze závěti

Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh osob, které mohou dědit ze zákona a do závěti je možné uvést podmínku, za níž mohou další osoby dědit. Tato podmínka už závisí na zůstaviteli.

Důležitý je aspekt, že není možné se zříci pouze samotných dluhů nebo jen části dědictví. Můžete odmítnout celé dědictví nebo ho celé přijmout. Je to tak spravedlivé. I pokud měl zůstavitel nějaké dluhy, může mít jeho majetek větší hodnotu. V takovém případě se může pozůstalý s dluhy vypořádat a zbývající část peněz si ponechat.

Zřeknutí se dědického práva

Pokud ale má dědit zůstavitelům potomek ze zákona, tak se může zříci i pouze práva na svůj povinný podíl. Jestliže dědí více, než kolik činí tento povinný podíl, může ještě dědit zbývající část.

Dluhy a majetek by měly být vyjádřeny určitým poměrem, z něhož by se mělo vycházet. Jestliže odmítnete dědictví, bude na vás občanský zákoník pohlížet tak, jako byste tohoto dědictví nikdy nenabyli.

Dědictví a exekuce

Bohužel se lidé čím dál častěji a více zadlužují. Pokud tedy budete něco dědit, dejte si pozor, aby to spolu s majetkem nebyli také dluhy. Na téma dědictví a exekuce lze pohlížet z obou stran. Můžete zdědit dluhy a majetek, na který poté bude zahájena exekuce a vy o část dědictví přijdete. Jestliže byste měli přijít i o vlastní majetek, tak se dědictví raději zřekněte.

Dá se ochránit dědictví před exekucí?

Částku získanou z dědictví lze také použít na úhradu vlastních dluhů a na vlastní exekuci. Jestliže se chcete vyhnout zabavení získaného majetku, je jedinou schůdnou možností jeho převedení na vaše příbuzné.

S tímto majetkem totiž můžete zacházet libovolně, protože není přímo váš. Zde určitě využijte služeb kvalifikovaného finančního poradce, který zde dokáže vhodně poradit.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>