Dluhy a další závazky mají stanovenou promlčení lhůtu, která by vás měla zajímat především tehdy, když vy sami se dostanete do role věřitele nebo pokud máte nějaké dluhy a (ne)plánujete jejich uhrazení. Promlčení se týká nejen půjček a úvěrů, ale i dalších závazků.

Může se jednat třeba o nezaplacenou faktury za zboží nebo za služby. U každé dlužné částky může dojít k jejímu promlčení, pokud nebude právo vykonáno v promlčení lhůtě. V tomto článku se dozvíte vše důležité o promlčení dluhu a dalších činnostech, které s ním souvisejí. Veškeré informace níže jsou v souladu s novým občanským zákoníkem, který se této oblasti samozřejmě dotkl.

Jakých dluhů se týká promlčení?

promlčení dluhuPromlčení se může dotknout veškerých majetkových práv. Výjimky z promlčení jsou definovány v občanském zákoníku. Jedná se například o vlastnické právo, právo na zřízení cesty nebo na vykoupení reálného věcného břemene. Pokud ale přijde na dluhy, promlčet se mohou všechny.

Za jak dlouho se dluhy promlčí

K promlčení dluhu dochází nejpozději uplynutím desetileté lhůty. Jestliže se právo promlčí, není dlužník povinen ho plnit. Pokud ale úhradu dluhu provede již po promlčení a uvědomí si to, částka se mu samozřejmě nevrací.

Promlčení dluhů u veřejných orgánů

Kratší promlčení lhůtu mají dluhy vůči veřejným orgánům (veřejné moci). Zde dochází k promlčení již do tří let od doby, kdy mohlo být právo poprvé uplatněno.

Narušení promlčecí doby

V případě majetkových práv s desetiletou promlčecí lhůtou může být zákonem stanovena i lhůta jiná (delší, kratší). Pokud ale věřitel během této lhůty provede nějaký právní úkon k zahájení nebo uplatnění svého práva před soudem a řízení pokračuje, promlčení lhůta se pozastaví a obnoví se až po ukončení řízení.

Úprava promlčení dluhu ve smlouvě

Stanovení promlčení doby nenáleží pouze zákonům, ale mohou si i strany mezi sebou promlčení dobu domluvit. Délka promlčení může trvat od 1 roku až po 15 let. Promlčení doba by však neměla být ujednána v neprospěch slabší strany, pak by se k ní u soudu nepřihlíželo.

Jestliže se celá situace dostane před soud, musí se dlužník promlčení dovolat. Pokud se tak stane, nebude věřiteli přiznán jeho nárok na dluh. I tak ale dlužník tento dluh může uhradit, jen již není možné dlužnou částku vymáhat soudní cestou.

Pozor na uznání dluhu

Jestliže máte nějaký závazek a uznáte svůj dluh, čímž ušetříte věřiteli práci s jeho prokazováním, začne běžet nová promlčení doba, a to ode dne, ve který došlo k uznání.

Kromě promlčení se v praxi můžete setkat také s termíny zánik práva nebo prekluze. V této oblasti vám již doporučujeme nastudovat občanský zákoník nebo se obrátit přímo na právní kancelář, kde vám s řešením vaší situace jistě poradí.

Zákony se neustále mění a i samotná smlouva je v tomto ohledu velmi důležitým právním aktem. Pokud kontaktujete právníka, budete přesně vědět, jak je to s vaším promlčením.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>