Nejvýhodnější úvěr

Těžko se rozhodnout, jaký úvěr je ten nejvýhodnější. Výhodnost úvěru totiž závisí na mnoha aspektech, především potom na konkrétních požadavcích a možnostech zájemce. Pro jednoho klienta tedy může být výhodnější jiný úvěr než pro druhého. Většinou ale platí, že na výhodnosti úvěru se výrazně podílí jeho cena – tedy úrok spolu s poplatky. Za čím nižší cenu úvěr bude, tím bude...

Celý článek