Smlouva o půjčce a smlouva o úvěru jsou dva různé, ale často zaměňované, pojmy. V první řadě je nutné pochopit rozdíl mezi půjčkou a úvěrem. Úvěr je vždy pouze finančního charakteru, zatímco půjčka se může vztahovat nejen na peníze, ale i na nějakou věc. Na internetu najdete mnoho vzorů smluv o půjčce, které využijete tehdy, pokud se vy sami rozhodnete někomu půjčit peníze.

Rozhodně vám však nedoporučujeme, abyste smlouvu sepisovali sami. Je určitě lepší se poradit s odborníkem. Smlouva se totiž uzavírá pro případ, že by pohledávka nebyla uhrazena a celá věc se dostala před soud. Pokud taková situace nastane, tak je potřeba, aby smlouva obsahovala všechny nezbytné náležitosti a byla platná. Také byste měli vědět, co vše můžete do smlouvy uvést a co se do ní naopak běžně nepíše.

Aktuální úprava smlouvy v zákoně

smlouva o půjčceSmlouva o půjčce je upravena v novém občanském zákoníku. V původní legislativě se o ní hovořilo jako o smlouvě o půjčce. Aktuálně zde naleznete úpravy smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Zákon uvádí, že smlouvou přenechává zapůjčitel věc vydlužiteli, aby ji využíval a v dohodnutém termínu vrátil.

Úprava dle nového občanského zákoníku

Zapůjčitelem je ve finanční situaci věřitel a vydlužitelem dlužník. Zákon upravuje peněžní i nepeněžní plnění a možné problémy, které stará legislativa neřešila.

Jestliže se například částka vrací v jiné měně, musí hodnotově odpovídat. Pokud není ve smlouvě stanovena doba splatnosti, tak je splatnost vázána výpovědí smlouvy. Obecná výpovědní doba pak činí šest týdnů.

Půjčka může být sjednána jako úročná i bezúročná. Bezúročnou půjčku lze splatit i bez výpovědi. Dále je v zákoně upraveno odstoupení od smlouvy, pokud dlužník bude se splátkami půjčky v prodlení, konkrétně pokud neuhradí více než dvě splátky nebo s jednou splátkou bude v prodlení alespoň 3 měsíce.

Co vše obsahuje smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce neboli smlouva o zápůjčce by měla splňovat určité náležitosti. Například by mělo být uvedeno, že se uzavírá dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Měla by obsahovat jednoznačnou identifikaci obou stran (jménem, příjmením, obchodním názvem, rodným nebo identifikačním číslem, bydlištěm nebo sídlem).

Povinné náležitosti smlouvy

Definován by měl být předmět zápůjčky, jeho hodnota a také úroková sazba, kterou bude dlužník spolu s jistinou odvádět. Dále by ve smlouvě měla být uvedena splatnost a rozpis splátek, případně také zajištění, pokud je potřeba. Nezapomeňte na dohody smluvních stran, datum a podpisy.

Písemná nebo ústní podoba smlouvy?

Smlouva dle zákona nemusí být uzavřena písemně, je to však určitě lepší pro dlužníka i věřitele. Občanský zákoník v této problematice mnoho novinek nepřináší, snad kromě jiného označení smlouvy a smluvních stran.

Jestliže tuto smlouvu uzavíráte z pozice dlužníka, určitě si ji dobře přečtěte, protože jen v ní zjistíte, k čemu se přesně zavazujete. Zkoumejte nejen částku a úrokovou sazbu, ale i další povinnosti, které pro vás ze smlouvy plynou.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>