Uznání dluhu představuje jednostranný písemný dokument, kterým dlužník přiznává svůj dluh a zavazuje se k jeho úhradě. Věřitel tak nemusí dluh vůči němu prokazovat. Navíc tento dokument vnáší do vztahu dlužníka a věřitele více důvěry.

Pokud tedy například máte peněžitý nebo nepeněžitý dluh vůči věřiteli, můžete takto celou situaci objasnit. A věřitel po vás nebude muset dluh vymáhat soudní cestou. V článku vám poradíme, jak se svým dluhem naložit a přiblížíme vám možnost uznání dluhu a vše, co obnáší. Úprava tohoto instrumentu se totiž mírně změnila, když vstoupil v platnost nový občanský zákoník.

Co to je uznání dluhu

uznání dluhuUznání dluhu definuje § 2053 nového občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o právní jednání, které utvrzuje dluh dlužníka. Původní právní úprava se nacházela též v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. Ten však je nyní nahrazen aktuální legislativou.

Uznání dluhu v zákoně

K uznání dluhu dojde tehdy, jakmile dlužník vydá toto prohlášení. Předpokládá se, že dluh v době zhotovení uznání dluhu stále trvá. Uznání dluhu by mělo být doplněno úředně ověřeným podpisem, který tak doloží pravost tohoto dokumentu.

Uznání dluhu může výrazně ulehčit procesní situaci věřitele. Ten nemusí dluh prokazovat a důkazní břemeno tedy přejde na dlužníka. Z právního pohledu se jedná o utvrzení závazku. Byť zákon nehovoří přímo o příslibu zaplacení dlužné částky, tak se tato částka v uznání dluhu běžně uvádí.

Jaké má uznání dluhu náležitosti?

Na začátek je potřeba říci, že uznání dluhu musí mít vždy písemnou podobu, jinak bude neplatné. Listina obsahuje nepodmíněný příslib zaplatit. Může zde být odůvodnění, proč úhrada ještě nebyla provedena a neměla by chybět výše dlužné částky nebo termín úhrady.

Dlužník se může odkázat i na doručenou upomínku, která obsahuje důvody pro platbu dluhu. Uznání dluhu může mít i formu notářského zápisu. Dlužník může nejen samotný dluh uznat, ale také svolit k případné exekuci, pokud úhradu včas neprovede.

Tato situace však může nastat pouze u peněžního dluhu. Pokud se takto spravedlivě dlužník zachová, tak věřiteli výrazně ubudou starosti s nalézacím soudním řízením.

Jaké má uznání dluhu následky?

Uznáním dluhu vždy dochází k přerušení promlčecí lhůty a začíná běžet nová desetiletá lhůta. Legislativa se však přesně neshoduje na tom, kdy přesně k uznání dluhu dochází – zda je to v den vyhotovení listiny nebo tehdy, když listinu převezme její adresát neboli věřitel.

Uznání dluhu a promlčecí lhůta

Uznání je možné u promlčeného i nepromlčeného dluhu – v jeho případě pak dochází k neustálému odsouvání případného promlčení. Dlužník nemusí uznat celý dluh, ale může uznat pouze jeho část. Nelze uznat dluh, který je již zaplacený. Jestliže nejste přímo dlužníkem, ale jste v roli ručitele, můžete uznat dluh jen tehdy, že s uznáním vyslovíte souhlas. Jinak tato listina není platná.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>