Půjčili jste někomu peníze a přemýšlíte, jak je dostat zpět? Nebo vy sami dlužíte a byla vám do schránky doručena výzva k zaplacení dluhu? Poradíme vám, jak v takové situaci správně jednat, abyste se pokud možno vyhnuli velkým problémům.

Tuto problematiku upravuje občanský soudní řád. Všechny kroky je nezbytné podniknout dle zákona a opatřit výzvu k zaplacení dluhu neboli předžalobní upomínku veškerými potřebnými náležitostmi, jinak by se mohlo stát, že by byla neplatná a peníze tak nepomohla věřiteli získat zpět. Na tuto výzvu najdete na internetu mnoho návodů, které vám poradí, jak ji správně vyhotovit.

Výzva k zaplacení dluhu = předžalobní upomínka

výzva k zaplacení dluhuPokud přijde řeč na předžalobní upomínku, jedná se vlastně o výzvu k zaplacení dluhu. Tento jednostranný procesní úkon musí mít podobu dle nového občanského zákoníku a splňovat určité náležitosti.

Povinné náležitosti

Mezi ně patří například jednoznačná identifikace věřitele a dlužníka nebo výše a právní titul vzniku pohledávky. Do výzvy se také uvádí, že je dlužník vyzýván k úhradě dluhu a jestliže tuto výzvu bude ignorovat, bude na něj podána žaloba.

Výzva se pak musí odeslat alespoň 7 dní před podáním návrhu na zahájení řízení. Podává se dlužníkovi na jeho poslední známou adresu.

Bez upomínky nelze dál postupovat

Předžalobní upomínka je tedy velmi důležitým krokem, který nelze při vymáhání dlužné částky opomenout. Jedná se o důrazný krok a také jednu z posledních šancí, aby dlužník své dluhy uhradil bez následků. Jediným následkem je zde pokuta za pozdní úhradu dluhu, která nejčastěji plyne z již podepsané smlouvy.

Věřitel by žádné dluhy neměl přehlížet a měl by se domáhat jejich plnění právě i soudní cestou, jestliže nebude mít na výběr. Dlužník by se měl pokusit zaplatit i minimální částku, protože i částka 1 000 Kč se může prodražit, pokud se na ni začnou nabalovat pokuty, sankce a další poplatky, pro jejichž uhrazení je věřitel samozřejmě v právu.

Odeslání výzvy k zaplacení dluhu

Výzva se zasílá dlužníkovi na jeho poslední známou adresu. Musí být doručena poštou, což ale neznamená, že ji nemůžete zaslat také e-mailem nebo se s dlužníkem spojit telefonicky. Je potřeba, aby výzvu převzal, jelikož vás může ušetřit nepříjemných soudních jednání.

Dlužník se může zaleknout a částku raději včas uhradit. Upozorněte ve výzvě na hrozící vymáhání dluhu soudní cestou a další následky, které z neuhrazení dluhu vyplývají. Dlužník by si měl uvědomit, že mu hrozí nejen úhrada dluhu, ale také veškerých soudních výloh, pokud tento spor u soudu prohraje.

Co dělat, když je dlužník v insolvenci?

Jestliže je dlužník v insolvenci, výzvu k zaplacení dluhu mu neposílejte. Nahraďte ji doručením insolvenční přihlášky, kterou budete adresovat přímo soudu. Prověřte si tedy situaci dlužníka například v inslovenčním rejstříku, pokud se domníváte, že by se mohlo jednat o tento případ.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>