Zákon o spotřebitelském úvěru představuje základní legislativu, která komplexně upravuje oblast spotřebitelských úvěrů. Konkrétně se jedná o zákon č. 145/2010 Sb. a obsahuje informace důležité pro dlužníky i věřitele.

Spotřebitelské úvěry patří k nejrozšířenějším úvěrovým produktům na našem trhu, a pokud o některý z nich chcete požádat, určitě se vyplatí znát příslušnou legislativu. Ta vás informuje o vašich právech a povinnostech, stejně tak jako o právech a povinnostech vašeho věřitele. Díky znalosti zákona se tak snadno nespálíte a budete vědět, co si máte pohlídat při sjednání úvěru. Jelikož zákony během let své účinnosti procházejí novelami, tak vždy hledejte aktuální znění.

Obsah zákona o spotřebitelském úvěru

zákon o spotřebitelském úvěruPrvní část tohoto zákona se věnuje spotřebitelským úvěrům a v dalších částech se nacházejí změny dalších zákonů. Přílohami jsou například povinné informace před uzavřením smluv, ve smlouvách nebo informace po dobu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání.

Rovněž zákon obsahuje výpočet roční procentní sazby nákladů, dle kterých si můžete ověřit jeho výhodnost, nebo důležité formuláře. Spotřebitelský úvěr je tedy legislativně dobře upraven, což vám může výrazně zjednodušit jeho případné sjednání.

Předmět úvěru a vymezení pojmů

Hned v § 1 je uveden předmět úpravy tohoto zákona. Jedná se o spotřebitelský úvěr, který se dle zákona vykládá jako odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná finanční služba. Tu spotřebiteli přislíbí věřitel či zprostředkovatel.

Jsou zde zároveň vymezeny výjimky, na které se zákon nevztahuje (například úvěry za účely bydlení, tedy hypoteční úvěry, leasing, poskytnutí prostředků bez úroků nebo jiné úplaty atd.). Konkrétní informace ze zákona naleznete v příslušných paragrafech.

Zákon vymezuje, kdo je spotřebitelem, věřitelem a zprostředkovatelem. Dále vysvětluje roční procentuální sazbu nákladů, celkovou splatnou částku, referenční úrokovou sazbu a další důležité pojmy, se kterými se na dalších řádcích můžete setkat, nebo s nimiž se setkáte i v úvěrové smlouvě. V zákoně se také uvádí, co vše musí věřitel poskytnout spotřebiteli.

Smlouva o úvěru

Zákon samozřejmě upravuje i samotnou smlouvu o spotřebitelském úvěru, u které se vyžaduje písemná forma a tato smlouva má přesně dané náležitosti. Ty se zde navíc uvádějí jasně, výstižně a zřetelně.

Další úprava v zákoně o spotřebitelském úvěru

Zákon se dále zabývá důsledky porušení informační povinnosti, posouzením schopnosti spotřebitele splácet sjednaný úvěr, roční procentuální sazbou nákladů, odstoupením od smlouvy, výpovědí, předčasným splacením nebo překročením. Také vylučuje použití směnky nebo šeku na úhradu spotřebitelského úvěru nebo definuje zajištění úvěru či půjčky.

Dozor nad dodržováním zákona vykonává Česká obchodní inspekce a ve specifických případech také Česká národní banka. V úpravě nechybí ani správní delikty spolu s vyčíslenými pokutami.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>