Pokud v bance požádáte o hypoteční úvěr nebo získáte jinou půjčku, u níž využijete zástavu nemovitosti, budete muset zajistit vložení zástavního práva do katastru nemovitostí. Označení „smluvní“ znamená, že tam zástavní právo nebylo vloženo donuceně, ale na základě smlouvy – zástavní smlouvy k hypotečnímu úvěru, což vyplývá ze smlouvy o úvěru.

Zástava je naprosto běžná a banky si ní tak zajišťují, že pokud dlužník přestane svůj závazek splácet, budou moci nemovitost zpeněžit a získané peníze použít na úhradu své pohledávky. Nebojte se ale, hned při první neuhrazené splátce vás nenavštíví exekutor. Banky v této oblasti jednají celkem férově.

Na co se využívá zástavní právo

zástavní právo smluvní v katastruToto právo lze využít k zajištění dluhu. Řídí se občanským zákoníkem, který definuje také zástavní právo budoucí (kdy v době vzniku zástavní smlouvy není zástavce vlastníkem zástavy). Abyste mohli dát nemovitost do zástavy, nemusíte ji vlastnit, stačí vám souhlas jejího vlastníka.

Jinak se ale obecně zástava může vztahovat i na věci movité. Do zástavy tak můžete dát nejen svůj byt či dům, ale také například cenné papíry, pohledávky, podíly nebo ochranné známky. Lze využít také další movitý majetek.

Jak vzniká smluvní zástavní právo

Toto zástavní právo vzniká na základě smlouvy, která je písemná nebo ústní. Může mít také podobu veřejné listiny. V zástavní smlouvě může být specifikováno, co je přesně předmětem zástavy nebo jaké plynou poplatky z neplnění ustanovení smlouvy nebo z nedodržení definovaných termínů.

Zástavní právo se dělí na dobrovolné a také nucené. Zatímco dobrovolné se zakládá právě na smlouvě, tak nucené může být nařízené veřejným orgánem. Jestliže se zástavní právo vztahuje k nemovitosti, tak vzniká až dnem jeho zápisu do katastru nemovitostí.

Jak vyřídit zástavní právo v katastru nemovitostí

Při sjednání půjčky banka vyhotoví smlouvu o úvěru a zástavní smlouvu. Klient banky obě tyto smlouvy podepíše. Dále podepíše také návrh na vklad zástavního práva, který doručí katastru nemovitostí. Vložení zástavního práva je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.

Jakmile bude zástava provedena, naleznete tuto informaci v katastru nemovitostí. Když je celý dluh splacen, dochází k výmazu a tedy i k zániku smluvního zástavního práva.

Má zástavní právo nějaké nevýhody?

Co se týká jeho výhod nebo nevýhod, není pro klienta banky nijak omezující. Záleží spíše na podmínkách uvedených v úvěrové nebo v zástavní smlouvě, které stanovují, jak může vlastník s nemovitostí zacházet.

Například by po dobu zajištění neměl dělat nic bez souhlasu banky, co by mohlo způsobit snížení její hodnoty. Také již zastavenou nemovitost není možné využít k dalšímu ručení. Protože na jedné nemovitosti může být vždy pouze jedno zástavní právo. Bližší informace o této problematice zjistíte u své banky nebo také na katastru nemovitostí.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>